Velkommen til Tannhelseklinikken – din tannlege i Sandefjord!

Tannhelseklinikken Annette Bøvre er en veletablert og moderne tannhelseklinikk midt i Sandefjord sentrum. Vårt hyggelige kontor består av erfarne allmennpraktiserende tannleger, tannpleier, tanntekniker og tannhelsesekretærer.

Vi er opptatt av at du skal føle deg trygg og ivaretatt og har nær oppfølging av alle pasienter. Vi har lang erfaring med tannbehandlingsfrykt og har stort fokus på smertefri behandling. Vi har direkte oppgjør med Helfo, hjelper deg med søknad til NAV og ivaretar dine trygderettigheter.

På filmen til høyre kan du se hvordan vi har det på vårt hyggelige tannlegekontor.

Tannbehandling i lystgass

Lystgass kan være et godt hjelpemiddel for deg som har tannbehandlingsfrykt eller lett for å brekke deg ved tannbehandling. Lystgass virker beroligende, gir likegyldighetsfølelse og eufori. Du slapper bedre av, men er fortsatt våken.

Lystgassen er luktfri og administreres sammen med oksygen gjennom en liten nesemaske. Du får ren oksygen etter behandling og er helt våken igjen i løpet av ca. 10 minutter. Du kan kjøre bil 1 time etter avsluttet behandling.

Tannlegen må først ha konstatert at du rent medisinsk oppfyller de krav som stilles til lystgass-sedasjon. Du må først komme til en konsultasjon der vi lager en behandlingsplan og et kostnadsoverslag og du får den praktiske informasjonen du trenger.

Pris for lystgass er kr. 1290- /time. I tillegg kommer selve tannbehandlingen, for eksempel bedøvelse og fyllinger.